Sunday, November 9, 2008

Gambar semasa kelas ict dijalankan

Beginilah kami membuat ulangkaji mengikut peringkat kebolehan pemahaman pelajar. pada kebiasaannya ulangkaji ini dibuat dengan cara memberi tunjuk ajar(demo) dan soal jawab(kuiz). Selepas itu barulah pelajar membuat praktikal di mana mereka disuruh untuk membuat latihan atau menjawab soalan yang akan diajukan. Dengan cara ini, barulah mereka memahami dengan baik. Ramai di kalangan mereka adalah peljar sekolah rendah, walaubagaimanapun mereka memberi komitmen yang tinggi dan ada di kalangan mereka yang cepat menangkap atau memahami sesuatu pelajaran dengan cepat.

Walaupun ada yang sudah mengenal alam pengkomputeran, namun mereka belumlah dapat dikatakan mahir dalam bidang ini. Setakat ini, apa yang diperhatikan segelintir daripada mereka sudah dapat mengendalikan penggunaan komputer(microsoft word) dengan baik, ini adalah kerana mereka rajin untuk menghadiri kelas ICT. selain daripada itu, mereka juga didedahkan dengan aktiviti lain seperti kreativiti, kuiz, dan lain-lain lagi. Ia bertujuan untuk menjalinkan erti kepimpinan dan kerjasama dala sebuah pasukan. Daripada itu, mereka dapat menjalinkan hubungan yang akrab sesama mereka. Di samping itu, mereka akan dapat berkongsi dan berbincang pelajaran sesama mereka. Justeru itu, ini juga dapat meningkatkan tahap pemikiran dan dapat membantu rakan-rakan yang lain.

No comments: